VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ


Planlı bir biçimde ders çalışmak öğrencinin başarıya ulaşabilmesi için oldukça önemli bir faktördür. Başarı, çalışma alışkanlığı kazanmak, zamanı iyi kullanmayı bilmekten ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmekten geçmektedir.
Bu vesileyle okulumuz genelinde rehberlik servisi tarafından ‘Verimli ders çalışma ve test çözme teknikleri’ ile ilgili sunumlar yapılmıştır.