TÜRKÇE


Öğrencilerin iletişim kurmaları, bilgi edinmeleri, öğrenmeleri ve kendilerini her yönden geliştirmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktadır. Dil, öğrencilerin çevrelerindeki olayları sorgulayarak karar vermesine, olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirmesine, sosyalleşmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerileri kazanmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Türkçe öğretiminde bu öğrenme alanları bir bütün olarak ele alınmaktadır.

 

  1. Sınıf Türkçe derslerinde ortaöğretime geçiş yapan öğrencilerimize bugüne kadar edindikleri temel kazanımları geliştirmeyi, yeni konuları kalıcı öğrenmelerini sağlamayı, okuma etkinlikleriyle yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi amaç edinmekteyiz.
  2. Sınıf Türkçe dersleri müfredata uygun şekilde işlenmektedir. Öğrencilerimizin üst sınıflarda girecekleri sınavlarda daha başarılı olabilmeleri adına temel dil becerilerini kazanmaları, okuduğunu anlama ve anlatmaları, Türkçeyi yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygun bir şekilde kullanmaları temel hedefimizdir.
  3. Sınıf Türkçe dersleri Milli Eğitim Müfredatı temel alınarak işlenmektedir. Dersler öğrencilerimizin ilgileri, ihtiyaçları ve hazırbulunuşluk seviyeleri göz önünde bulundurularak işlenmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin Türkçe dersine ilgileri ve sınavlardaki başarı oranları artmaktadır.
  4. Sınıfta Türkçe dersi müfredata uygun şekilde işlenmekte olup, bu işleniş sırasında yapılandırmacı eğitim anlayışı esas alınarak, bireysel öğrenme ilkesi göz önünde bulundurulmaktadır. Amaçlarımız; öğrencilerimizin zengin Türkçemizi hem kültürel açıdan hem de gramer açısından tanımaları, dilimizi doğru kullanarak sağlıklı iletişim kurabilmeleri, gelecek nesillere dilimizi arı bir şekilde taşıyabilmeleri ve hayatlarında çok önemli bir yere sahip olan sınavlarda başarı elde edebilmeleridir.

Türkçe dersi olarak, öğrencilerimizin yaşamları boyunca kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanma; bu becerileri kullanarak kendilerini bilişsel, duygusal ve sosyal yönlerden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları; Türkçe sevgisiyle istek duyarak okuma-yazma alışkanlığını edinmelerini amaçlamaktayız.