TARİH/ANADOLU LİSESİ


Tarih, “ İnsan aklının kullanmak yoluyla çevresini anlamak ve onu etkilemek için yaptığı bir savaşımdır” ya da “ İnsanın geçmişteki davranış ve çabaları ile ilgili bir bilim dalıdır” gibi değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Tarih öğrenmenin değişik yararları vardır. Tarih öğretimi yoluyla, toplumun değişim süreci kavratılarak bireylere tarih bilinci kazandırılır. Bireylere ülkesinin dünya tarihi içindeki önemi, devletler ailesi içindeki yerini ve dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki rolünü kavratılır. Tarih öğrenen bireyler insanlığın tarihi boyunca oluşturduğu değerleri benimseyerek onları geliştirme sorumluluğu kazanırlar. Bilimsel bir anlayışla tarih öğrenen birey doğayı ve toplumu nesnel bir yaklaşımla yargılama, yorumlama ve eleştirel düşünme gibi becerilerin geliştirilmesinde önemli bir araçtır. Okulumuz verdiği tarih eğitimiyle ülkesine yararlı ve dünya kültür mirasını tanıyan bireyler olarak yetiştirilmek amacıyla önemli bir vizyon edinmiştir.

Bu vizyon sayesinde örnek öğrenci-örnek birey yetiştirmeyi başat değer alarak çocuklarımızı geleceğe emin adımlarla Atamızın açtığı yola yön verecek şekilde tarih biliminden de destek alarak yetiştirmekteyiz.