SOSYAL BİLGİLER


  • SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ OLARAK AMACIMIZ;

 

  • Özgürlük, eşitlik, demokrasi ve adalet konularında duyarlı bireyler yetiştirmektir.Okulumuzdaki her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınarak çalışmalar yapılmaktadır. Amaç öğrencilerimizin duyuşsal ve bilişsel gelişimine destek vermektir.Ayrıca yapılan sosyal etkinlikler ile (konu ile ilgili sunumlar,önemli gün ve haftalar ile ilgili çalışmalar, okul meclis başkanlığı seçimi) öğrencilerin sorumluluk ve demokrasi bilincinin gelişmesine katkı sağlanır.
  • 6.7.ve 8.sınıflarda öğrencilerimizin akademik becerilerini geliştirmeye yönelik programlar uygulanır.Sosyal Bilgiler dersinin kazanımlarını destekleyen etkinlikler düzenlenir.Her sınıf düzeyi için öğrenilenleri pekiştirmek amacıyla ev ödevleri,çalışma föyleri verilir.Yapılan ödevler ve çalışmalar danışman öğretmenler tarafından titizlikle takip edilir.
  • Yapılan genel değerlendirme deneme sınav sonuçlarına göre öğrencilerimize ders takviyesi yapılır.Öğrencinin eksik konuları var ise etüt ve ek ders çalışmaları ile tamamlanır.
  • Öğrencilere sınıf düzeyinde temel bilgiler vermenin yanında kurum olarak hedefimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik,demokratik, insan haklarına saygılı, milli ve manevi değerlere önem veren sağlıklı bireyler yetiştirmektir.