Robotik


Robotik dersi uygulamalarıyla;
*Öğrencilerimizi hayata hazırlamayı, yetenek ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
*Birlikte çalışma ve başarabilmeyi geliştiriyoruz.
*Veriyi inceleyip kendi modelini tasarlamasını sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimizin hayal gücünü geliştiriyoruz.
*Dijital ortamda çözüm üreterek, günlük yaşamda başarılı olma, problemi çözebilme becerisini kazandırıyoruz.