Resim


GÖRSEL SANATLAR RESİM BÖLÜMÜ EĞİTİMİ
21.Yüzyıl Karşıyaka Koleji İlkokul ve Ortaokul Resim bölümünün temel hedefi öğrencilerle hayal gücünün yarattığı renkleri, çizgileri, sesleri, hareketi, her şeyi kendi içinde hissettiği şekle dönüştürmesidir.
Kendini tanımasını, kendi hislerini anlamasını, olumsuz duygulardan uzaklaşarak olması gereken duygularla donanmasını sağlar.
Yaşadığı ortamdaki olumsuzlukları görmesini, daha iyi yaşama bilinci ve kişilik kazanmasını sağlar.
Bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenir.
Çevresindeki her şeyle ilgili farkındalık yaratır.
Duyan, düşünen, yaratıcı, çevresi ile diyalog geliştiren bireyler oluşur.
Soyut kavramları algılaması kolaylaşır.
Araştırma, bulma, sınama ve yeniden kurma gibi yaratıcı süreç yetilerini geliştirir.
Özgüven duygusu gelişir.
Genel eğitimin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki hedeflerine hizmet verir.
Estetik, fiziksel, toplumsal ve zekâ gelişimlerini sağlar.
Sorun çözme ve iletişim gücünü geliştirir.
Tasarım yetilerini ortaya çıkarır.
Çocuğun isteklerini, sevinçlerini, çelişkilerini, tedirginliklerini, kısacası iç dünyasını anlamamıza yardımcı bir araçtır.
Tercih hakkını ve iradesini daha isabetli kullanma yetisi kazandırır.
Bireylerde var olan yaratıcı gücü geliştirme konusunda en etkin disiplindir.
Resim eğitimi, çocuğun psikolojik gereksinmelerinden biridir.

Derslerimizde öğrencilerimizle, desen çalışmaları, kurukalem, keçeli, pastel boya teknikleri, suluboya, akrilik boya, kolaj, lavi, ebru, moda tasarımı, nokta çizgi çalışması, quilling, guaj boya, tuval çalışmaları, strüktür, atık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları ( seramik ) ile sanat akımları inceleme çalışmaları yapıyoruz.


GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİNİN GEREKLİLİĞİ
Çocuk resim yapmakla bir eşyayı, bir olayı veya bir düşünceyi kâğıt üzerine çizgi veya renkle canlandırmaktan hoşlanır. Bu ilgiyi alışkanlık haline getirmek gerekir. Ayrıca bazı maddelerden üç boyutlu çalışmalar yaparak estetik duygularını geliştirebilir. Çocuk resimleri teknik yönden bir değer taşımamakla birlikte duygu ve düşüncelerini anlatması bakımından önemlidir. Duygu ve düşüncelerini resimle anlatan çocuk daha istekli çalışır. Çok ilginç bulduğu konuların resmini yapmak ister. Böylece çevresindeki varlık ve olayları görmeye, tanımaya, anlamaya ve onlardan hoşlanmaya başlar. Çocuk gördüklerinin ve hayalinde canlandırdıklarının resmini yaparken gözlem gücünü de artırır. Resim yapma çocukta çözümleme karşılaştırma-eleştirme yeteneklerini geliştirerek kendine güven duygusu kazandırır.