Ortaokul


VİZYONMİSYONBRANŞLARREHBERLİKÖĞRENCİ KULÜPLERİDUYURU

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları vardır. Her birey değerli bir varlıktır ve onun gelişmesine fırsat verilmelidir. 21.Yüzyıl Karşıyaka Kolejinde  ‘Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik’ anlayışını temel alan rehberlik birimimiz , söz konusu dönemin özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak çalışmalarını yürütür.

Rehberlik birimi olarak  ; öğrenci, danışman öğretmen, aile ve kendi gözlemlerimizden  edindiğimiz bilgiler doğrultusunda öğrenciyle bireysel görüşme yapıyoruz.  Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabiliyoruz. Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz.

İLKELERİMİZ

-Gizlilik esastır. Öğrenciler hakkında elde edilen özel bilgilerin gizliliği korunur.

-Gönüllülük esastır.

-Rehberlik birimimiz , öğrenciyi merkeze alır ve bireysel farklılıkları önemser.

– Rehberlik birimi bireyin her yönüyle tanınması için test ve test dışı tekniklerden yararlanır. Böylece öğrencinin her yönüyle gelişmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardım edilir.

-Rehberlik birimimizin önem verdiği diğer bir konu özerkliktir. Rehberlik öğrencilerin kendilerini daha iyi anlamalarını, problemlerinin  çözüm yollarını bulabilmelerini sağlar. Böylece öğrencilerin kendilerine yeter bir duruma gelmesini sağlayarak öğrencilere özerklik duygusunu katar.

Ortaokul kademesinde Rehberlik çalışmalarımızın amaçları şunlardır:

-Ergenlik dönemi ile ilgili sınıf düzeyinde öğrencileri bilgilendirmek.

– Öğrencilerin okula uyum sağlama süreçlerine destekleyici oryantasyon çalışmalarında bulunmak (Özellikle 5.sınıflar )

-Zaman yönetimi, stresle başa çıkma ve sınav kaygısı ile ilgili seminerler düzenlemek.

– Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek

– Öğrencilerde sorumluluk becerisini kazandırmak

– Öğrencilerin özgüven gelişimlerini desteklemek

– Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak

-Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak

– Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak

– Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak

-Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirleyici çalışmalar ve değerlendirmeler içerisinde bulunmak

-Öğrencideki mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak

-Öğrencilerin arkadaş ilişkilerini geliştirmek ve sosyal becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak

-Öğrencilerin akademik süreçlerini takip etmek, desteklemek ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

– Bireysel öğrenci görüşmeleri yapmak

– Verimli ders çalışma yöntemlerini kazandırmak

Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir. Rehberlik bu yolda öğrenciye Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirmesine yardım eder…

Yakında…