MATEMATİK


Matematik problem çözme sanatıdır. Yaşam da problemler zincirinden oluşur. O yüzden matematik olmadan yaşam olmaz. İyi bir matematikçi yaşamdaki problemleri de doğru çözer.

                Fakat önce sevmek gerekir ve korkmamak gerekir. O yüzden biz diyoruz ki:

MATEMATİK KOLAYDIR!

 

                Okulumuz Matematik zümresi Atatürkçü düşünceye sahip, düşünen, sorgulayan, matematiksel düşünme ve analiz yeteneklerini geliştirmiş, edindiği bilgi ve becerileri her alanda toplum yararına etkili biçimde kullanabilen, evrensel ve insani değerlere inanan, doğayı, insanları, canlıları seven bireyler yetiştirmeyi amaçlar ve her sınıf seviyelerinde bu doğrultularda gerekli tüm çalışmalarını planlar.