GÖK BİLİMCİLERDEN GEZEGENLERE KEŞİF


Uzayı gözlemlemek için insanların yüzyıllardır büyük gayretleri olmuştur. Eski medeniyetlerde insanların uzayı gözlemleyecek tek gözlem araçları gözleri olduğu için uzayla ilgili bilgileri de oldukça kısıtlıydı. O zamanlar insanlar sadece gök cisimlerinin ne zaman görülüp kaybolduğunu, ışıklarının parlak mı, soluk mu olduğunu, hangi yönde bulunduğunu, gökle ilgili bazı olayların ne zaman ve hangi sıklıkla tekrarlandığını gözlemlemiş, büyük veya küçük görünmesine göre Dünya’ya yakın mı, uzak mı olduğunu tahmin etmeye çalışmışlardır. Günlük yaşamlarında da bu gözlemlerinden yararlanmışlardır.

Gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, yani uzaydır. Bu nedenle uzayı gözlemleyen insanlar gök bilimci olarak adlandırılır.

Bizler de Gök bilimcisi yolunda ilerleyerek, Fen ve Teknoloji köşemizde 5,6. ve 7. Sınıf Fen Bilimleri dersimizin ilk ünitesi olan Güneş Sistemine yer verdik.

Fen ve Teknoloji köşemizde 5, 6 ve 7. sınıf fen bilimleri dersimizin ilk ünitesi olan Güneş Sistemi’ne yer verdik. Fen bilimleri öğretmenimiz Ayşe Çalışcıman’ın rehberliğinde 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin katılımlarıyla gök cisimlerini yakından anlaşılabilir hale getirmek ve uzay bilimini anlayabilmek için maket tasarladık.Pano çalışmamızda ise fen bilimleri öğretmenimiz Dilan Bademkıran ve 7. sınıf öğrencilerimizle NASA’nın gök bilimi araştırmaları, gök cisimlerinin özellikleri ve gök biliminde teknolojinin önemine değinerek panomuzu oluşturduk.

Bu heyecanlı yürekler ve eserlerini aşağıda görebilirsiniz.