FİZİK-ANADOLU LİSESİ


Fizik fen bilimlerinin temel disiplinlerinden biridir. Maddenin yapısını ve davranışlarını inceler. Bu derste öğrencilerimizin yaşadıkları dünyayı anlamaları sağlanırken, aynı zamanda fiziksel çevrelerine ilişkin sezgileri de gelişmektedir.

Fizik derslerinde amacımız; eğitim öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamaktır. Bunu sağlarken öğrencinin farklı algısal tercihleri(görsel, işitsel tercihler; akıllı tahta yardımı ile)(dokunsal tercihler; laboratuvar yardımı ile)göz önünde tutularak, bilgiyi işlemedeki zihinsel süreçleri, öğrenmeyi etkileyen tüm faktörleri içeren öğrenme stilleri temel alınmaktadır.

Fizik derslerinde, öğrencilerimizin aktif katılımı ile ezberden uzak bir eğitim verilmektedir. Fizik eğitimi programlarının, birden çok duyuya hitap edebilmesi için dersler,  laboratuvarda deneysel çalışmalarla, 3D interaktif eğitimlerle birlikte yürütülmektedir. Araştırma ve sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği fizik derslerinde, problem çözmenin yanı sıra öğrencilerimize, yeni problemlere nasıl yaklaşacağı öğretilmektedir.