Ekoloji ve Tarım Kulübü


Öğrencilerimizde  doğa sevgisi oluşturacağız…
Derslerimizde çocuklarımız , ekolojik yaşam, tarım ve çevre konularında bilinçlenecek; ekoloji kulübünde ve derslerimizde yapılan etkinliklerle de doğa ile iç içe olabileceklerdir. Bu noktada temel amacımız; ekoloji bilimini kavrama, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ilişki ve işbirliği becerileri kazandırmadır. Bu sayede öğrenciler sorumluluklarının bilincinde olacak ve  özgüven kazanacaklardır. EKOLOJİ dersleriyle dünya, canlılar ve bilim arasındaki ilişkiyi çocuklara yaşatarak ve gözlemleyerek  yani somut gerçekler sunarak  eğitimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.