Drama-Tiyatro


Drama ve Tiyatro her ne kadar ayrı disiplinler olsalar dahi birbirlerini destekleyen bir yapı içinde hareket ederler. Dramada, uygulamacı kendini daha yakından tanır ve eksilerinin-artılarının farkına varır aynı zamanda toplum normlarına uygun hareket etmeyi öğrenir. Tiyatroda ise uygulamacı bildiği ve doğru olduğuna inandığı düşünceyi, ana fikri aktarmak için performans sergiler.

  1. Yüzyıl Karşıyaka Koleji bünyesindeki Drama-Tiyatro kulübü ortaokul kademesinde belli bir algı seviyesine getirmiş olduğu öğrencilerinin fikirlerini diğer kişilerle paylaşmasını sağlamak amacıyla her sene düzenli olarak ‘sene sonu oyun projeleri’ üretmektedir. Hatta bu üretilen projelerle ilçe, il, ülke ve hatta dünya çapında etkinlere katılarak öğrencilerinin vizyonlarının hiç durmadan genişletmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin farkındalıklarını arttırmanın yanı sıra onların doğru iletişim kuran, bilinçli hareket eden, özgüven sahibi ve hitabet hususunda yeterli kişiler olmalarını sağlamayı gaye edinmiş bir eğitim anlayışı mevcuttur.

Öğrencilerimizin yukarıda saydığımız tüm bu unsurların da ötesinde; özel olarak yapılan uygun çalışmalar ve katılım gösterdikleri dünya çapındaki festivaller yaratıcı ve uçsuz bucaksız bir hayal gücüne sahip olabilmeleri hedeflenmektedir.