DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Okulumuz Din kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi, Cumhuriyet, demokrasi ve laikliğin kazanımlarının farkında olarak; Dini asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, dini ve kültürel mirası geliştiren ve karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen, yapıcı eleştiriye, farklı görüş ve inançlara saygılı olan, taklit eden değil, sorgulayan ve seçim yapabilen, yeni bilgilere açık olan ve kendisini geliştirebilen, toplumdaki çeşitli dini oluşumları ve çağın ihtiyaçlarını bilim ve aklın ışığında analiz edebilen, ahlaki ve estetik duyarlılığa sahip, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık, çağdaş bilimsel verileri dikkate alan bir dini eğitim verilmesini amaç olarak benimsemiştir.

  1. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde, Atatürk’ün ahlak, bilim ve dine verdiği önem doğrultusunda öğrencilerin iyi birer birey olmaları, ileride iş ve meslek yaşamlarında olumlu ve ahlaklı davranışlar göstermeleri amaç edinilmektedir.
  2. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde, , dinin yapılandırıcı ve uzlaştırıcı niteliğinden yararlanarak bir arada yaşama kültürünü geliştirmek; bilim, düşünce ve sanatın, dini anlama ve yorumlama süreçlerindeki öneminin farkında olmak, öğrencilerin dini doğru bir şekilde öğrenme ve anlamalarını sağlamak amacımızdır.
  3. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde, dini mirasın tarihle, coğrafyayla ve kültürle harmanlanarak geleceğe akan bir olgu olduğunun bilincinde olmak, geçmişten günümüze kadar gelmiş olan peygamberlerin hayatlarını öğrenerek gerekli çıkarımlarda bulunmak ve bunları günlük yaşamlarına aktarabilmelerini sağlamak hedefimizdir.
  4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde, öğrencilerimiz dinin, Allah insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğunu, evrensel barış kültürünün yerleşmesinde katkıda bulunmayı benimsemeyi öğrenir. Ahlakla ilgili konularda akılcı ve eleştirel bir yaklaşım sergilemeyi doğru dini bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt etmeyi öğretir.
  5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde, akılcı yaklaşımlarla toplumun sahip olduğu yanlış inançların farkına vararak bunlara çözüm üretmeleri, dinimizin sevgi dini olduğunun bilincine varmaları ve bağışlamanın önemini fark etmeleri gerektiğini öğrenirler. Bu hedefler doğrultusunda anlatım, sorun çözme, soru-cevap, tartışma, problem çözme, ders sunumu vb. yöntemler kullanarak işlediğimiz derslerimizde konuların özelliğine göre bilgisayar, akıllı tahta gibi teknik araçlardan yararlanılmaktadır.
  6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde, öğrencilerimiz, Atatürk’ün dine verdiği önemi ve bu bağlamda din adına yaptığı çalışmaları öğrenir. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bir değeri olan dinin, toplum için gerekliliğini ve önemini kavrar.