BİLİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM


Gelişen ve değişen teknolojiler hem yetişkinlerin, hem de yetişmekte olan çocuklarımızın hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilerimizi bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı, bilişimsel araçların (örneğin yazılım) yazarı, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sonrasında etkin bilgisayar kullanma yeteneklerini, algoritmik düşünme yeteneğini ve problem çözme yeteneği geliştirirler; programlama mantığını bilirler, yazılım geliştirme süreçleri konusunda bilgi sahibi olurlar ve teknoloji yetkini bireyler olarak hayatlarını sürdürürler. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersimizde öğrencilerimiz lego setlerini kullanarak özgün tasarımlar üretir, dişlileri, basit makine mekanizmalarını öğrenir, hazırladıkları mekanizmaları sensörler ve motor kullanarak nasıl çalıştırabileceklerini uygulamalı olarak keşfederler.

Teknik açıdan robot geliştirmeyi ve bu robotlara komutlar vermeyi öğrenen çocuklar, robotik ve kodlama eğitimi boyunca ekip olarak birlikte öğrenmeyi de deneyimliyorlar.

Robotların kendine özgü işletim sistemleriyle tanışan çocuklarımız, teknoloji üretmeye en ileri seviyede başlıyor.