Anaokul


VİZYONMİSYONEĞİTİMATÖLYELERİMİZSINIFLARIMIZ3 YAŞLARIMIZ4 YAŞLARIMIZ5 YAŞLARIMIZETKİNLİKLERDUYURULAR

Sevgili Veliler,

0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Bu dönemde çocuğu gelişim özellikleriyle tanımak ve gelişmesi için gerekli ortamı hazırlamak, ona destek vermek önemlidir. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda anne- babanın ve eğitimcilerin, çocuğun yaşına ait gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

İnsan gelişiminin hiyerarşik bir sırası vardır ve her çocuk bu gelişimsel sırayı izler. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için her aşamayı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Çocukların hepsi bu gelişimsel sırayı takip ederler ancak bu aşamaları geçirme hızları ve gelişmenin yönü farklılıklar gösterebilmektedir. Çocuğun geçeceği gelişimsel aşamaları bilmek çocuğun tanınmasına ve doğru yönlendirilmesine, çocuğun gelişimine ait normal dışı yönelimlerin ve özel ilgi ve yeteneklerinin erken tespit edilmesine olanak sağlayacaktır. Bu noktada ailelerin ve eğitimcilerin çocuğun eğitilmesinde yapacağı rehberlik, temelini gelişim özelliklerine dayandırmalıdır.

Aile, bir çocuğun hayatı içerisinde ilk eğitimini aldığı yerdir. Baba ve anne bir çocuğun ilk öğretmeni olup çocuğun okul çağı gelene kadar hayatın temellerini onlar öğretir. Okul da bir çocuğun eğitimindeki en önemli süreçlerden biridir. Nasıl büyükler günlerinin büyük bölümünü işte çalışarak mesai arkadaşlarıyla ve patronlarıyla geçiriyorsa küçükler de okullarda günlerinin büyük bölümünü arkadaşları ve öğretmenleri ile geçirirler. Bu sebeple okul onların tüm hayatı olur ve okuldaki tüm öğretmenler, dersler, yöneticiler, personeller ve öğrenciler bir çocuğun gelişimine olumlu veya olumsuz katkıda bulunur. Disiplin, bir çocuğun okulda öğrendiği ilk şeydir. Bahçede ve sınıfta nasıl davranacakları öğretmenleri tarafından onlara anlatılır. Büyüklerle nasıl konuşulacağı da keza böyledir. Okul çocuklar için topluma dahil olma sürecidir ve insanlarla nasıl iletişim kurulacağının öğrenildiği ana eğitim kurumudur.

Okul bu sebepledir ki çocukların eğitiminde çok büyük rol oynar.

NEDEN BİZ? NEDEN 21.YY KARŞIYAKA KOLEJİ ANAOKULU?

Anaokulları, benimsedikleri eğitim anlayışları ile çeşitlilik gösteriyor. Örneğin bazıları tamamen okul öncesi eğitim oyunlarına; bazıları dil, matematik ve motor gelişimi konularına odaklanmış durumda

Bazısı erken yaşta İngilizce öğretme özelliği ile ön plana çıkarken bazıları bütüncül bir yaklaşımı benimseyen programlara ve aktivitelere sahiptir.

BİZİM ANAOKULUMUZDA BÜTÜNCÜL BİR EĞİTİM ANLAYIŞIYLA EĞİTİM VERİLİR.

Bizim anaokulu öğretmenlerimiz öğretmenliği sadece iş olarak örmez; öğretmenlerimiz gerçekten çocukları sever, onlarla ilgilenmeyi can-ı gönülden yapar.

Öğretmenlerimiz, bir sorun olduğunda sinirlenip kaygılanacak biri değil, aksine çocuğuna güven verebilecek yapıdadır.

Çocuk gelişimi konusuna ne kadar hakim, çocuk gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

Anaokulu eğitim metotlarından ve çocuk gelişimine dair yapılan çalışmalardan haberdar öğretmenlerdir.

Herhangi bir sorunu çözerken çocuklara ve ailelere yaklaşımı gerçekçi ve objektftir. Bunun için kendisinden, anaokulu yönetiminden bilgi istemek sizlere en doğal hak olarak verilir.

 • Anaokulu etkinlikleri, oyunları, dersleri bireysel farklılıklar göz önüne alınarak oluşturulmalıdır Her çocuğun öğrenme süreci, yetenekleri farklıdır. Mesela senin çocuğun görerek, başkasının çocuğu duyarak ya da dokunarak öğreniyor olabilir. Bunlar dikkate alınır.
 • Okul öncesi eğitimin temel amacı, bilgiyi öğrenmelerinde çocuklara gerekli becerileri kazandırmaktırt. Bu yüzden anaokulu etkinliklerinin ve oyunlarının sıkıcı, yoğun, zorlayıcı olmamasına, çocuğunun yaşayarak ve eğlenerek renkleri, sayıları, soyut düşünmeyi öğrenmesine özen gösterilir. Branş derslerinin kapsamını ve dağılımını değerlendirirken bunları göz önünde bulundurulur.
 • Anaokulunun eğitim programı; ölçme, değerlendirme ve geliştirme sistemine sahiptir. Bir kere öğrettik bitti, diye bir şey yok. Çocuğunun hangi alanlarda ne kadar başarılı olduğuna, hangi konularda geliştirilmesi gerektiğine dair bir değerlendirme sistemimiz vardır. Bu da yine bireysel ölçüleme ile rehber öğretmenlerimizce yapılmaktadır. Yapılan değerlendirme sonrasında eğitim programı, çocuğuna göre yeniden şekillendirilir ve biçimlendirilir.
 • Spor ve sanatsal aktiviteler için yeteri kadar materyal ve aktivite saatleri vardır. Dersler dal öğretmenlerimizce yürütülür. Eğitim programımız sadece zihinsel ya da motor becerilerin geliştirilmesine odaklı değil, zihinsel, duyusal, sosyal ve fiziksel olmak üzere 4 alandan oluşur. Her biri için program oluşturulmuştur.

3 yaşına gelen çocuk artık oyun çocuğu olmuştur ve hem bilişsel hem de dilsel anlamda büyük gelişme ve değişme gösterir. Cinsel kimliğini de bu yaşlarda keşfetmeye ve bu yönde sorular sormaya başlar. Konuşma becerisini tam anlamıyla kazanmış olması ise onu daha sosyal ve dışa dönük bir birey haline getirir. Çevresi üzerinde daha etkilidir ve neleri yaptırıp, neleri yaptıramayacağını net olarak bilir. Öfkesini kontrol edebilir ve duygularını rahatça ifade edebilir. Daha alt yaşlara ait birçok sorun 3 yaşa gelinmesiyle beraber kendi kendine çözüm bulur.

 • Merdivenleri rahatlıkla inip, çıkabilir.
 • Oyuncakları her yöne götürüp, iter, çeker, sürükler.
 • 3 tekerlekli bisikleti kullanabilir.
 • Topu yukarıya doğru atabilir, bir topu yakalamak üzere hamle yapar.
 • Her iki elini eşit olarak kullanabilir.
 • Hangi elini kullanacağı belirginleşir, kalemi rahatlıkla tutarak yazar, resim yapar.
 • Makas kullanabilir, ipe bocuk dizme gibi ince motor faaliyetlerini yapabilir.
 • Resimlerinde sadece baştan oluşan insanlar çizer. Bazı harfleri yazabilir, renkleri genellikle bilir.

Çocuk tamamen sembolik oyunlar oynanan bir dönemdedir. Genellikle ‘mış gibi’ yapma dönemidir. Kucağında gerçek bir bebek varmış gibi yapar, doktormuş gibi oynar, anneymiş gibi yemek yapar. Ayrıca:

 • Ellerini yıkayabilir, temizlik kurallarını bilir ama uygulamada bazen sıkıntılar olabilir.
 • Kıyafetlerini çıkarıp giyebilir ama düğmeli olanlarda yardım alması gerekir.
 • Tuvalet alışkanlığını genellikle kazanmıştır.
 • Evdeki birçok işe yardımcı olmak için çok heveslidir.
 • Akranlarıyla oyun oynamaya başlar ve oyunlarda işbirliğine daha yatkındır.
 • Konuşarak ikna edilebilir ve daha anlayışlıdır.
 • Kardeşine ve kendisinden küçüklere şefkatlidir.
 • Geçmiş ve şimdi arasındaki farklılığı artık anlamaya başlar.
 • Korkular ortaya çıkabilir, hayali arkadaşları olabilir.

Artık daha karmaşık konuşmalar yapabilir. Neden sonuç arasında bağlantılar kurmaya başlar.300 kadar kelime bilir ve her an yeni kelimeler öğrenmeye devam eder. Bazı sözcüklerin söylenişi hala yanlış ya da yarım olabilir ancak çok akıcı ve sürekli konuşur. Cümle içinde zaman zaman ‘ve’ kelimesini kullanabilir. Yetişkinlerle bir arada olmaktan hoşlanır, masal ve bilmece dinlemeye bayılır. Bazı organlarının adlarını bilir.

Ancak sayı ve miktar kavramları yerleşmemiştir.Parça ve bütün arasında ilişki kuramaz. Tamamen benmerkezcidir.Olayları sadece kendi düşüncesinden ibaret zanneder ve diğer insanların da düşünceleri olduğunu bilemez.Paylaşma duygusu henüz oturmamıştır.Özellikle 2-7 yaşlar arasındaki çocuklar sınıflandırma ve gruplama yapamazlar.

Çok fazla meraklıdır ve cinsel farklılıkları anlamaya başlamasıyla birlikte ciddi olarak bu yönde sorular sormaya başlar.

Tek ayak üzerinde bir kaç saniye durabilir.

Düz bir çizgide yürüyebilir.

Koşup, durup, tekrar koşabilir( kendini durdurabilir).

10 veya daha fazla blok ile kule yapabilir.

Çift ayak zıplayabilir.

Merdivenlerden yardımsız inip çıkabilir.

3 tekerlekli bisikleti sürebilir.

Geri geri yürüyebilir.

Topu atabilir, tutabilir, zıplatabilir.

Dengesi gelişmiştir.

Topu istediği hedefe doğru atabilir.

Çatal, kaşığı uygun amaçla doğru şekilde kullanabilir.

Öz bakım becerilerini kendi tamamlayabilir ( diş fırçalamak/ giyinmek /soyunmak vb.)

Geometrik şekilleri bakarak kopyalayabilir.

3 parmağı ile uygun kalem tutuşuna geçer.

Belirli bir amaç çerçevesinde boyama yapar, çizim yapar.

Küçük boncukları ipe dizebilir.

Makası kullanabilir.

2-4 beden parçası olan insan çizimleri vardır.

Çizgi üzerinden kesebilir.

Büyük düğmeleri açıp kapayabilir.

Bir elini daha dominant olarak kullanmaya başlar.

Bloklardan daha küçük küçük parçalı( lego gibi) nesneleri birleştirebilir, ayırabilir.

Daha kompleks yapıda cümleler kullanır.

Öğrendiği şarkıları kendiliğinden söylemeye başlar.

Kendi oluşturduğu hikayeleri anlatır.

“Ben”, “sen” gibi kişi zamirlerini yerinde kullanabilir.

10 ve üzeri nesneyi sayabilir.

Renkleri ve şekilleri doğru olarak isimlendirebilir.

5-6 kelimelik cümleler kurabilir.

Sohbeti sürdürebilir.

Yer belirten zamirleri kavrayabilir.

Sıklıkla “Neden?” ve “Nasıl?” sorularını sorar.

İsmini ve soyadını, yaşını söyleyebilir.

Zaman kavramı olarak önce ve sonrayı (geçmiş, şimdi) ayırt edebilir, anlayabilir.

Beş yaşındaki çocuklar hareketli, neşeli, girişimci, öğrenmek için can atan özelliktedirler. Bu yeni yaş, hayatlarındaki “ilk” leri de beraberinde getirecektir; İlk dişlerini kaybedebilecekler, oyun gruplarına katılacaklar ve belki de bu yaşa gelene kadar yaşamlarının en önemli devresine merhaba diyecek ve gerçek bir okul ile tanışacaklar.

Anne bağımlılığından sıyrılma, kendi kendine yetebilirlik becerisi kazanma, kendine tarafsız bakabilme, zor olanı başarmanın önemini öğrenme gibi önemli yaşam becerilerini bu dönemde geliştirecek ve bu yönlerini geliştirirken de sizin desteğinize ihtiyaç duyacaktır. Çocuğunuz bu yaşta sosyalleşecek ve yepyeni bir dünyaya adım atacak.

Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirmeye çalışır. Kendileriyle ilgili birçok işi kendi başlarına yapma konusunda heveslidirler. Yemeklerini kendi yiyip, ayakkabılarını bağlayabilir ve kendi kendine giyinip soyunabilir. Dişlerini kendi fırçalayabilir, el ve yüzlerini yıkayabilir, bıçak kullanabilir, hava koşullarına uygun giysi seçebilirler.

5 yaşındaki çocuklar eğitim etkinliklerinden zevk alırlar. 5 yaş çocuğu en az 4 ana rengi (mavi, sarı, kırmızı, yeşil) doğru söyleyebilir. Harfleri tanıyabilir. Bu beceri ileriki yaşında okuma yazma öğrenirken çok işine yarayacaktır. Nesneleri geometrik özelliklerine (kare, daire, üçgen gibi) göre ayırabilirler. En büyükten en küçüğe doğru nesneleri sıralayabilirler. Benzer ve zıt kavramlarını anlar. Basit soyut kavramları anlayabilir. Problem çözme becerileri artmıştır (İstediğini elde edebilmek için oyunun kurallarının değiştirilmesi gibi…) Sözel ifade gücü oldukça gelişmiştir. Karmaşık cümleler kurabilir ve anlatımları hızlıdır. Basit öyküler anlatır. Günlük zaman aralıklarının (rutinlerin) sırasını anlarlar. Örneğin, öğle yemeğinden önce kahvaltı edilir gibi.

5 yaş çocuğu artık kendini daha iyi ifade edebilir. 6 kelimeden oluşan karmaşık cümleler kurabilir. Bu yaşta dil becerileri oldukça zenginleşir. Dildeki tüm sesleri çıkartabilirler. Kelime hazineleri 1500 kelimeye çıkar. 4 yaşa göre daha uzun hikayeler anlatabilirler. Günlük olayları, rüyalarını, hayallerini paylaşırlar. Dinledikleri hikayeyi hatırlayabilirler.