Anadolu Lisesi


ANASAYFAMİSYONUMUZAKADEMİK PROGRAMREHBERLİKEĞİTİM KADROMUZDUYURUİLETİŞİM

Özel 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji Anadolu Lisesi; eğitimde çığır açan yenilikçi anlayışı, öğrenci merkezli ve bireyselleştirilmiş eğitime odaklı yapısıyla başarıyı yakalayan öğrenciler yetiştirmektedir. Okulumuz bünyesinde yer alan eTwinning uygulaması ile öğrencilerimize başka okul veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak farklı kültürleri tanıma, yabancı dilde iletişim kurabilme, web teknolojilerinde gelişim imkanı sunarak derslerinde daha fazla motive olma fırsatı yaratılmaktadır. 

21.Yüzyıl Karşıyaka Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, kendilerine sunulan bireysel eğitim danışmanlığı sayesinde akademik ilerleyişlerinde hızla yol alabilmektedirler. Öğrenciye özel hazırlanmış ders çalışma programı ve takibi, düzenli konu tekrarları, ödev ve etütler ile kalıcı öğrenmeler hedeflenmektedir. Rehberlik hizmeti kapsamında yürütülen çalışmalar ile psikolojik açıdan sağlıklı, tüm yetenek ve yeterlilikleriyle kendini kabul eden, akademik ve sosyal gelişim ile ilgili kararlar alıp planlar yapabilen ve bunu hayata geçirmeye çalışan bireyler yetiştirilmektedir.

Özellikle 9 ve 10. sınıf düzeylerinde öğrencilerimizde temel ders eğitimlerinin yanı sıra il ve ülke genelinde düzenlenen yarışmalar, turnuvalar, TÜBİTAK projeleri ve dahası ile başarıya giden yolun temelleri sağlam bir şekilde atılmaktadır. Ayrıca okulumuzun sunduğu geniş imkânlar ile yürütülen sportif faaliyetler, kulüp çalışmaları ve sosyal-kültürel etkinlikler ile eğlenceli ve yüksek standartlara sahip bir eğitim ortamı yaratılmaktadır. Bir eğitim-öğretim yılı boyunca planlı yapılan sanatsal faaliyetler, sergi ve müze ziyaretleri, geziler ile öğretim programının uyum içerisinde yürütülmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Üniversiteye hazırlıkta 11 ve 12. sınıf düzeylerine gelindiğinde yoğunlaştırılmış bir akademik takvim ile öğrencilerimiz, aldıkları destek ve sahip oldukları özgüven ile başarı basamaklarını birer birer tırmanmaktadır. Bu noktada belirli periyotlar ile düzenlenen deneme sınavları sayesinde bireysel başarı tespiti ve kontrollü ilerleyişi mümkün kılmaktadır. Uygulamada olan “Etüt Programları”, özel birebir dersler ile eğitim-öğretimde fark yaratan bir ortaöğretim akademik süreci öğrencilerimizi beklemektedir.

Kurumumuzda topluma ve çevresine duyarlı, iletişim ve sosyal ilişkileri güçlü, sorgulayan ve araştıran, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacak vatansever, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş bireyleri yetiştirmek hedeflenmiştir.

21.Yüzyıl Karşıyaka Koleji Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü

Yaptığımız çalışmalarla öğrencilerin; 

֍ Psikolojik açıdan sağlıklı,

֍ Güçlü – zayıf yönlerinin ve kendi yeteneklerinin farkında olan ve kendini tüm özellikleriyle kabul eden,

֍ Akademik ve sosyal gelişim ile ilgili kararlar alıp, planlar yapabilen ve bunu hayata geçirmeye çalışan,

֍ Özgüveni güçlü

֍ Sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısında sahip

֍ Muhakeme ve yorum becerisi gelişmiş

֍ Doğru iletişim kurabilen ve kendini doğru ifade edebilen

֍ Sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmektir.


Eğitim sistemimizin genel amaçları çerçevesinde eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme, eğitim sürecinden yetenek ve özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde yaralanma, güçlü yönlerini fark ederek hayatta etkin bir şekilde var olmalarına yöneliktir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Olarak Veli-Öğrenci Çalışmalarımız

Velilerimize yönelik çalışmalar;

■ Aile eğitimi çalışmaları;
    √ Gelişim Dönemleri (Ergenlik Dönemi) (Detaylar)
    √ Evlilik ve aile hayatı (Detaylar)
    √ Başarıya Götüren Aile (Detaylar)
    √ Teknoloji Bağımlılığı (Detaylar)
    √ Aile içi iletişim (Detaylar)
    √ TYT ve AYT sistemi hakkında bilgilendirme ve sınav öğrencisine       yaklaşım (Sınava Hazırlanan Aile) (Detaylar)
■ Veli görüşmeleri (yüzyüze ve online)
■ Aylık rehberlik bülteni çalışmaları(Bültenleri görüntülemek için tıklayınız.)
■ Veli seminer çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Olarak Veli-Öğrenci Çalışmalarımız

Öğrencilerimize yönelik çalışmalar;

■ Öğrenci seminer çalışmaları
    √ Verimli Ders çalışma
    √ Test çözme teknikleri
    √ Sınav kaygısı
    √ Motivasyon
    √ TYT-AYT sınav sistemleri
■Öğrencilerimize yönelik psikolojik eğitimler
    √ Eğitsel destek ve motivasyon eğitimi
    √ Hedef belirleme ve geleceği planlama eğitimi
    √ Psikolojik dayanıklılık eğitimi
    √ Stresle başa çıkma eğitimi
    √ Atılganlık eğitimi
    √ Çatışma çözme ve arabuluculuk becerileri eğitimi
    √ Karar verme ve sorun çözme becerileri eğitimi
    √ İletişim becerileri eğitimi
■Birebir öğrenci görüşmeleri
    Rehberlik Birimimiz öğrencilerimizle;
   √ Kişisel-Sosyal rehberlik
   √ Eğitsel Rehberlik
   √ Mesleki Rehberlik konularında görüşmeler yapmaktadır.

■Ders Çalışma Programı hazırlama ve Takibi
    Öğrencilerimizle yapılan birebir görüşmeler ile rehberlik birimimiz öğrenciye kişisel çalışma planı hazırlamakta ve bu planlar danışman öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilmektedir.

MATEMATİK

DİDEM ULUSOY
6 Eylül 1988 İzmir doğumlu olan Didem Ulusoy, 2006 yılında çocukluk hayali olan matematik öğretmenliğini kazanmıştır. 2010 yılında Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. 2010-2011 yıllarında ise aynı üniversitede tezsiz yüksek lisansını tamamlamıştır. 2010-2018 yılları arasında çeşitli eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği yapmıştır. 2018’den bu yana 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji Anadolu Lisesinde matematik öğretmenliği yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

SÜLEYMAN PEKSAĞLAM
1985 yılında İzmir’de doğan Süleyman Peksağlam, 2007 yılında Celal Bayar Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans, 2010 yılında ise Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılından beri çeşitli eğitim kurumlarında görev almış, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji Anadolu Lisesinde göreve başlamıştır.


BİRKAN ÇANAKÇIOĞLU

18.03.1992 Balıkesir doğumlu ve evli olan Birkan Çanakçıoğlu, 2010 yılında Ege Üniversitesi Matematik Bölümünü kazanarak lisans eğitimine başlamıştır. Lisansını, İngilizce eğitim ile tamamlayarak 2015 yılında mezun olmuştur. 2017 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri ve Lojik Anabilim Dalında yüksek lisansa başlamış ve 2019 yılında mezun olmuştur.. Yüksek lisans eğitimi sırasında farklı anabilim dalı eğitim görevlileri ile mantık,  soyut cebir, geometri, topoloji alanlarında çalışmıştır.

2016 yılından itibaren çeşitli anadolu liselerinde ve kolejlerde matematik eğitimcisi olarak görev almaya başlamıştır. 2019 yılında ise Özel 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji ailesine katılmıştır. Şu an basımı devam eden 4 ders kitabının yazarlarından birisidir.

Eğitimcilik kariyerinin yanı sıra 2011 yılından beri Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Hakemliği görevini yürütmektedir. 2017 yılında Sırbistan, Hırvatistan, Belçika, Portekiz, İspanya hakemlerine tercümanlık görevini üstlenmiştir. Futbolun yanında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tenis Takımı kaptanlığı yapmış, dereceler elde etmiştir. 

Pedagojik Formasyon, YÖKDİL ve YDS İngilizce yeterlilik belgeleri, International Volunteer Programme Certificate, Beden Dili Eğitimi, Etkili İletişim ve İnsan Psikoloji Eğitimleri, Türkiye Futbol Federasyonu Ulusal Kategori Hakem Lisansı, Etkili Zaman ve İnsan Yönetimi Eğitimi,  Pascal ve Sparks programlama dili eğitimleri almıştır.

 

 

TUĞÇE KAYA

1995 yılında İzmir’de doğan Tuğçe Kaya, lisans eğitimini ODTÜ Matematik Öğretmenliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümlerinde tamamlamıştır.

Bu zamana kadar çeşitli kurumlarda öğretmenlik mesleği yapmış, bununla birlikte proje değerlendirmek için jüri üyeliği de yapmıştır. Gelişen çağ ve değişen soru tipleri göze alındığında matematik eğitimine yaklaşımın geliştirilmesi adına, ön plana çıkan interaktif uygulamaları yakından takip etmektedir. Matematiğin gerekliliğinin ve öneminin farkında olan, matematiği seven öğrenciler yetiştirmeyi kendine görev edinmiştir.
 

FİZİK

SEVİL AKAY
1987 yılında İzmir'de doğan Sevil Akay, 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Celal Bayar Üniversitesinde tezsiz yüksek lisansını tamamlamıştır. Nükleer Fizik Bölümündeki yüksek lisans eğitimi ise devam etmektedir. 2008 yılından itibaren çeşitli eğitim kurumlarında görev yapmış, 2012 yılında 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji ailesine katılmıştır. Bu süreçte Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı, fen bilgisi ve fizik öğretmenliği görevlerini üstlenmiştir. Şu anda da Fizik Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sözsüz İletişim ve Beden Dili (Elginkan Vakfı), Pozitif Yaşam (Celal Bayar Üniversitesi), Astrobilgi Öğretmen Seminerleri-6 (Özel İzmir Amerikan Koleji) mesleki eğitimlerini almıştır.

KİMYA

Güler SÜNGER
1991 yılında İzmir’de doğan Güler Sünger, 2014 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde lisans, 2015 yılında ise aynı üniversitede Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli dershane ve özel okullarda kimya öğretmeni olarak çalışmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Özel 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji Anadolu Lisesinde kimya öğretmeni olarak göreve başlamıştır.BİYOLOJİ

GÜLŞAH SAVAŞ BAYRAM
17 Ağustos 1981 İzmir doğumlu olan Gülşah Savaş Bayram, 2004 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde lisans, 2007 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004-2018 yıllarında çeşitli özel öğretim kurumlarında ve dershanelerde öğretmenlik yapmıştır. 2018’den itibaren 21. Yüzyıl Karşıyaka Kolejinde biyoloji öğretmeni olarak görev almaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

TARİH

SONER MUSTAFA YORGANCI
09.02.1993 tarihinde İzmir’de doğan Soner Mustafa Yorgancı, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde başladığı lisans eğitimini 2015 yılında tamamlamıştır. 2015-2016 yıllarında aynı üniversitede Pedagojik Formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleğine başlamış, çeşitli eğitim kurumlarında görev almıştır. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji Anadolu Lisesinde tarih öğretmeni olarak göreve başlamıştır.

Lisans eğitiminin yanı sıra; 2009-2010 yıllarında, lise eğitimi sırasında, Soyer Tv Atölyesinden televizyon programcılığı, kameramanlık ve kurgu programcılığı eğitimi almıştır.

 

COĞRAFYA

DERYA SARIKAYA
13 Şubat 1984 yılında İzmir’de doğan Derya Sarıkaya, 2007 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. 2007-2018 yıllarında çeşitli kurumlarda görev almıştır. 2019 yılından itibaren 21. Yüzyıl Karşıyaka Kolejinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

EDEBİYAT

Esin ERTEM
1989 yılında Kars‘ta doğan Esin ERTEM 2010-2014 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesinde Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünü okudu. 2014-2015 yıllarında ise Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinden pedagojik formasyonunu aldı. Beş yıllık meslek hayatının ilk üç yılında çeşitli kurumlarda görev aldıktan sonra son iki yıldır 21.Yüzyıl Karşıyaka Kolejinde görev yapmaktadır.

İNGİLİZCE

Ayşe Buse SAYGI
1996’da İzmir’de doğan Ayşe Buse SAYGI Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. 2016 yılından beri çeşitli özel eğitim kurumlarında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise grupları ile çalışmaktadır. Bu süreç içerisinde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Pedagojik Formasyon aldı. Buna ek olarak, Oxford Üniversitesi öğretmen eğitimleri ve Cambridge English sınav eğitimleri sertifikalarını aldı. Yabancı dil eğitiminin yanı sıra Avrupa Birliği eTwinning projeleri ve Cambridge English sınav hazırlığı ile ilgileniyor. 2020 yılında 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji ailesine katıldı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Murat TAN
1972 İzmir doğumlu olan Murat Tan, eğitimini 1995 yılında, Mısır’da El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlamıştır. İngilizce ve Arapça yabancı dilleri olan öğretmenimiz, İngiltere’de uzun yıllar çeşitli kolejlerde, Türkiye’de ise birçok kolej ve sınav gruplarında çalışmıştır. 2 senedir 21.Yüzyıl Karşıyaka Kolejinde görev almaktadır.

REHBERLİK

TUĞÇE NUR TOPRAKSEVER
1991 İzmir doğumlu olan Tuğçe Nur Topraksever, lisans eğitimini 2014’te Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde, Üstün Onur Öğrencisi olarak bitirmiştir. 2014’te aynı üniversitede Pedagojik Formasyon eğitimini de tamamlayarak İzmir’de rehber öğretmenliğe başlamıştır. 2015 yılında, Milli Eğitim Bakanlığından Rehber Öğretmenlik sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Öğrenci Koçluğu, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma, Grupla Psikolojik Danışma, Enegram ile Kişilik Analizleri, Metropolitan Okul Olgunluğu gibi mesleki eğitimleri almıştır. 2020 yılında 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji Anadolu Lisesi rehber öğretmeni olarak göreve başlamıştır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Berkay ÜÇER
1973 yılında İzmir Karşıyaka da dünyaya gelen Berkay ÜÇER, ilk, orta ve lise eğitimini Karşıyaka da tamamlamıştır.1993 yılında kazandığı Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü 1997 yılında tamamlamıştır.

Üniversite hayatından sonra 12 yıl çeşitli kulüplerde (Karşıyaka, Altınordu, Nazillispor, Akhisarspor, Yimpaş Yozgatspor) yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştur.Karşıyaka Spor Kulübü alt yapısında 11 yıl olmak üzere çeşitli kulüplerde futbol oynamıştır.Karşıyaka Spor Kulübü alt yapısında 2009-2010 yılları arasında Türkiye 4.lüğü ve 8.liği elde etmiştir.2010 yılında Beden Eğitimi Öğretmenliğine başlamıştır. 6 yıldır 21. Yüzyıl Karşıyaka Kolejinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görevine devam etmektedir. Karşıyaka Kolejinde görev aldığı günden itibaren okulumuz müzesine, içerisinde şampiyonluklar olan 30’a yakın kupa kazandırmıştır. Okulumuz futbol takımı geçtiğimiz yıl İzmir genelinde düzenlenen futbol turnuvasında ilk üç takım arasına girerek Türkiye Şampiyonası vizesine hak kazanmıştır. Evli ve Kerem adında bir erkek çocuğu  babasıdır.

Ferhat ŞEN
    1 Aralık 1982 İzmir doğumlu olan Ferhat ŞEN, 2005 yılında başladığı 9 Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. En sevdiğim spor dalı olan futbol üzerinde yoğunlaşıp belli bir süre futbol oynamıştır. Üniversite hayatında birçok spor dalında eğitim almıştır. (His ve Wellness, Atletizm, Hentboll, Badminton, Sualtı Sporları Federasyonları Antrenörlük sertifikaları) Okul hayatından sonra yaklaşık 8 yıl His ve Wellness ve Fitness eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve yüzme eğitmenliği yapmıştır. 2014 yılından bu yana Karşıyaka Kolejinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. İl ve ilçelerde her yıl düzenlenen müsabakalara hazırladığı takımlar ile katılım sağlamaktadır. İzmir genelinde ilk 3 takım arasına kalarak Futbol ’da Türkiye Şampiyonası vizesini almayı ve okulumuz müzesine 30’a yakın kupa getirmeyi başarmıştır.
       Ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, balık tutmayı, doğayı, spor yapmayı sevmektedir. 


Karşıyaka Koleji Anadolu  Lisesi Çiğli Evka 2 Kampüsü Açılıyor!

     Merkezi lokasyonu ve sabah akşam etüt programları ile eğitime başarıya giden yol 20 dakika yakınınızda.

 

Telefon: 0 (232) 843 83 73 – 0 530 833 12 19

E-posta: info@21yykskkoleji.com / karsiyakakoleji21@hotmail.com

Adres: Aydınlıkevler, 6779/1. Sk. No:7, 35640 Çiğli/İzmir

This is box title