ALMANCA


Okulumuzda Almanca ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir. Öğrencilerimizi Ana dili ve İngilizce haricinde üçüncü bir dil ile geleceğe hazırlamaktayız. A1 Seviyesinde gerçekleşen eğitimimiz sayesinde hem yabancı dilleri gelişmiş hem de yeni bir kültür ile tanışma fırsatını elde etmiş olurlar.

 

Deutsch findet an unserer Schule als zweite Fremdsprache statt. Unsere Schüler lernen außerhalb ihrer Muttersprache und Englisch, noch eine dritte Sprache kennen. Sie werden  nicht nur Deutsch im A1 Niveau unterrichtet, sondern lernen auch noch eine neue Kultur kennen.