AİLE İÇİ İLETİŞİM

Aile içi iletişim ve ilişki, ailenin üyeleri arasında nasıl bir iletişimin ve ilişkinin bulunduğunu ifade eden bir kavramdır. Aile içi iletişimin iyi olduğu ailelerde bu durum tüm aile bireylerinin ruh sağlığını olumlu etkilemektedir. Aile içerisinde etkili bir iletişim kurmak için neler yapılması gerektiği konusunda veli çalışması yapılmaktadır.