KİMYACININ KİBRİTİ


Kimyacının Kibriti
Kibrit kullanmadan ateş yakabilmek Potasyum permanganat zaç yağı ve etil alkol ekzotermik reaksiyon verir.
Çıkan enerji de alkolü yakar…