2018 MERKEZÎ SINAV UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI…


GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda, 2018 yılında EK-2’de listesi ve kontenjanları verilen “Merkezi Sınavla Öğrenci Alacak
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları”na
öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında
ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye
saatiyle birinci bölüm 09.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.
Merkezî Sınav başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018
tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaktır.
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak,
çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal
alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır.
Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile
yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir.
Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin
kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.
Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir.
Öğrenciler başvuru döneminde 2018 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na
http://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Detaylı Bilgi:
Merkezi Sınav Kılavuzu